Medlemskab

Ønsker du at blive medlem af American Cars Frederikshavn, kan du indmelde dig hos Peter Tannert,  som ofte kan træffes på vores faste klubaftner om torsdagen.

Aktivt medlem:

  • Ejer af en eller flere amerikaner biler
  • Et årligt kontingent på 400,- kr.
  • Mulighed for at stå på venteliste til en garageplads
  • Ved indmeldelsen udleveres der 1 stk. klistermærke med klubbens logo.

Passivt medlem:

  • Et årligt kontingent på 200,- kr.

Ens for alle medlemskaber er, at du får rabat ved deltagelse ved klubbens fester, samt at du kan komme til vores klubaftner om torsdagen.

OBS!

Betales kontingentet ikke senest 1. Marts hvert år, slettes man fra medlemslisten.

Ønsker man at genoptage sit medlemskab, koster det for aktive medlemmer 500,- Kr. og for passive medlemmer 300,- Kr. første gang.

Husk: Det giver en god følelse at bidrage til noget man gerne vil nyde og være en del af.